Entrepreneurial Ecosystem Academy #4

2e werkconferentie leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie

Doelgroep triple helix organisaties, economic boards, regionale samenwerkingsverbanden

Inspiratie, onderzoeksresultaten en kennisvragen

Op de Entrepreneurial Ecosystem Academy delen onderzoekers en beleidsmakers hun laatste inzichten en ervaringen op het terrein van boards, valleys en andere ecosystemen. De vierde versie van de EE Academy wordt gecombineerd met de 2e werkconferentie van het leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie dat is geïnitieerd door het G32 Stedennetwerk en Platform31.

Birch en de Universiteit Utrecht presenteren de uitkomsten van recent onderzoek naar de rol van het openbaar bestuur in ecosystemen, op basis van casestudies in Zuid Oost Brabant, Noord Oost Friesland, Brainport en Utrecht. Het G32 Stedennetwerk en Platform31 hebben het afgelopen half jaar met drie regio’s verkend hoe triple helix organisaties hun netwerk kunnen ontwikkelen tot een ecosysteem waar innovaties in het MKB sneller tot stand komen en vaker leiden tot succesvolle marktproducten. De opgedane kennis en ervaringen, lessen en inzichten worden tijdens deze bijeenkomst gedeeld.

In dit gezamenlijke programma leggen we de inzichten uit beide trajecten naast elkaar en vergroten de leeropbrengst door met een groot aantal regio’s in discussie te gaan over de uitkomsten. De bijeenkomst heeft tot doel om inspiratie op te doen, maar vooral ook het uitwisselen van ervaringen en actuele vragen tussen de diverse regionale entrepreneurial ecosystems.

Map for World Food Center Ede, Nieuwe Kazernelaan 2-D42, 6711 JC Ede
Logo entrepreneurial ecosystem academy internal thumb small 1503586867

Entrepreneurial Ecosystem Academy #4

2e werkconferentie leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie

Op de Entrepreneurial Ecosystem Academy delen onderzoekers en beleidsmakers hun laatste inzichten en ervaringen op het terrein van boards, valleys en andere ecosystemen. Lees meer

9:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Opening en introductie
10:15 Openbaar bestuur in economische ecosystemen

Jan Peter van den Toren en Erik Stam delen de resultaten van het onderzoek naar de rol van het openbaar bestuur in economische ecosystemen, dat in opdracht van het ministerie van BZK door Birch en het Utrecht Center for Entrepreneurship is uitgevoerd.

10:45 Werksessie 1 – Ontwikkelfasen van ecosystemen

Zijn er ontwikkelfasen te herkennen waarin de diverse ecosystemen zich bevinden, tegen welke uitdagingen lopen zij aan en wat is er voor nodig om in een volgende fase van ontwikkeling terecht te komen? De deelnemers gaan actief met elkaar aan de slag om dat van hun eigen ecosysteem en van elkaar te ontdekken.

11:50 Reflectie vanuit de triple helix

Vanuit de drie richtingen van de helix (overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen) wordt gereflecteerd op de eigen rol binnen de samenwerking.

12:15 Lunch
13:00 Triple helix samenwerking in FoodValley

Willemien Vreugdenhil (wethouder Economie en Arbeidsmarkt gemeente Ede en voorzitter Pijler Economie en Werk van het Stedennetwerk G32) en Gert Boeve (directeur Regio Foodvalley) nemen u mee in het ontstaan en de ontwikkelingen van de regio Foodvalley.

13:30 Lessen & inzichten uit het leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie

3 regio’s uit het G32 Stedennetwerk delen hun ervaringen met het ontwikkelen van hun ecosysteem en het stimuleren van innovatie in het MKB. Zij presenteren hun uitdagingen en dilemma’s.

14:15 Werksessie 2 – uitdagingen en dilemma’s In gesprek over uitdagingen en dilemma’s

In gesprek over uitdagingen en dilemma’s die door de 3 regio’s zijn gepresenteerd en formuleren van oplossingsrichtingen.

15:15 Afsluiting en vervolg
15:30 Einde en borrel