Dialogen tussen land en stad

Op zoek naar waardevolle uitwisseling tussen stedelijk en landelijk gebied

Vrijdag 23 juni gaan we samen met P10 het gesprek aan over een waardevolle relatie tussen stad en ommeland. Samen met experts en belanghebbenden gaan we op zoek naar belangrijke thema’s die zorgen voor een waardevolle uitwisseling tussen landelijke en stedelijke gebieden in Nederland. We richten ons specifiek op onderwerpen waarbij fysieke binding tussen de gebieden geen rol speelt (zoals ommeland).

Een nauw verweven netwerk tussen landelijk gebied, bebouwing en een klein aantal steden die zich qua allure en aantrekkelijkheid mogen meten met metropolen als New York, Londen en Parijs. Dat is de kracht van Nederland. Dit netwerk, die nabijheid, van zowel hoog stedelijk als landelijk gebied is een kwaliteit die Nederland in internationaal opzicht uniek maakt.

De huidige discussie richt zich sterk op stedelijke ontwikkeling en positionering. En dat zet de waarden van het landelijk gebied onder druk. Nu de economie weer aantrekt is de verleiding groot om de vermeende leegte op het platteland te zien als overloop voor stedelijke ambities. Niet als belangrijke factor in een sterke samenwerking tussen een kwalitatief hoogwaardig platteland en stad. Dit terwijl het landelijk gebied een mogelijke hoofdrol speelt in de oplossing van verschillende grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatbestendigheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast functioneert het landelijk gebied sinds jaren als innovatieruimte voor sociale en economische ontwikkelingen in het licht van krimp of stabiliteit. Deze en andere inhoudelijke opgaven kunnen zorgen voor een duurzamere relatie tussen landelijk gebied en de stad.

Thema’s: van rural mining tot Groot Amsterdam

De uiteindelijke thema’s worden, samen met de leden uit de denktank, op deze bijeenkomst vastgesteld en uitgediept. Maximaal acht onderwerpen uit de denktanksessie worden tijdens een ‘festival Platteland Stad’ in september verder uitgewerkt. Met onderstaande thema’s geven we vast een voorzet voor de discussie. Ze zijn gekozen op basis van het lopende gesprek over de uitwisseling tussen platteland en stad.

Rural Mining – Het platteland als voorraadkast van de dichter bevolkte gebieden in Nederland. Productielandschap van energie, grondstoffen, voedsel, etc.

Sociale Innovatie – De schaal, beperkte voorzieningen en sociale binding op het platteland vormen een goede basis voor en bron van sociale innovatie.

Groot Amsterdam – Welke samenwerkingsvormen zijn te bedenken tussen landelijk en stedelijk gebied die de toeristische positie van Nederland versterken? Voor binnenlands en buitenlands toerisme.

Ouder tussen land en stad – De landelijke gebieden vergrijzen sterker dan de stedelijke gebieden in Nederland. Onderzoek wijst uit dat groen bijdraagt aan herstel, gezondheid en geluk. Is er behoefte aan ouder worden in een groene omgeving? En zo ja, wat betekent dit voor de samenwerking tussen landelijk en stedelijk gebied? Welke arrangementen rondom gezondheid zijn te bedenken?

Voor wie?

Deelname aan de Denktank is op uitnodiging.

Mocht u toch mee willen praten of meer willen weten over dit onderwerp? Op de ‘Dag van het plattelandsparlement’ organiseren we ook twee open sessies over ‘rural mining’ en ‘sociale innovatie’. Deze sessies zijn toegankelijk voor deelnemers aan het plattelandsparlement 2017. Voor meer informatie hierover zie: Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.

Denkt u dat we kennis missen op het moment dat u niet aan tafel zit? Of bent u de strateeg die de discussie verder helpt? We laten ons graag overtuigen. Er zijn namelijk maximaal drie wildcards gereserveerd voor de bijeenkomst op 23 juni. Stuur voor zaterdag 10 juni a.s. uw motivatie naar Esther Slegh (esther.slegh@platform31.nl). Daarna stellen we u spoedig op de hoogte van de uitslag.

Map for Arnhem
2016-09-10-reg1-bij-friesland10-5-fc-web_klein_internal_thumb_small-1494937931

Dialogen tussen land en stad

Op zoek naar waardevolle uitwisseling tussen stedelijk en landelijk gebied

Vrijdag 23 juni gaan we samen met P10 het gesprek aan over een waardevolle relatie tussen stad en ommeland. Samen met experts en belanghebbenden gaan we op zoek naar belangrijke thema’s die zorgen voor een waardevolle uitwisseling tussen landelijke en stedelijke gebieden in Nederland. Lees meer

Deelname aan de Denktank is op uitnodiging.

Mocht u toch mee willen praten of meer willen weten over dit onderwerp? Op de ‘Dag van het plattelandsparlement’ organiseren we ook twee open sessies over ‘rural mining’ en ‘sociale innovatie’. Deze sessies zijn toegankelijk voor deelnemers aan het plattelandsparlement 2017. Voor meer informatie hierover zie: Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.

Denkt u dat we kennis missen op het moment dat u niet aan tafel zit? Of bent u de strateeg die de discussie verder helpt? We laten ons graag overtuigen. Er zijn namelijk maximaal drie wildcards gereserveerd voor de bijeenkomst op 23 juni. Stuur voor 10 juni a.s. uw motivatie naar Esther Slegh (esther.slegh@platform31.nl). Daarna stellen we u spoedig op de hoogte van de uitslag.