Denktank: geregionaliseerde DAEB-grenzen

Denkt u graag mee over de optimalisatie van de wet- en regelgeving op de woningmarkt? Meld u dan aan voor de Denktank geregionaliseerde DAEB-grenzen, waarin Platform31 met een aantal professionals in kaart brengt of het mogelijk is om de liberalisatiegrens regionaal te differentiëren en wat dit oplevert voor middeninkomens.

Middeninkomens zijn huishoudens met een verzamelinkomen tussen de 36.165 en 40.349 euro (prijspeil 2017). De onrust over de positie van deze groep op de woningmarkt in Nederland blijft toenemen. Voor middeninkomens is het lastig om een geschikte woning te vinden, omdat zij vaak net te weinig verdienen om een hypotheek te krijgen die toereikend is voor de woning die bij hen past. Het vinden van een huurwoning is een uitdaging. De liberalisatiegrens waar woningcorporaties aan gebonden zijn, bedraagt door het hele land 710,68 euro. Gezien de grote verschillen in marktwaarde is dat eigenaardig.

In Amsterdam is bijvoorbeeld pas vanaf circa 900 euro een particuliere huurwoning te vinden, aan de randen van het land ligt deze grens al rond de 600 euro. Middeninkomens hebben behoefte aan huurwoningen met een huurprijs tussen de 600 en 700 euro. Corporaties mogen echter alleen niet-daebwoningen aanbieden met een huur boven de 710,68 euro. Dit is vaak boven de markthuur. Platform31 wil verkennen of het mogelijk is om de liberalisatiegrens regionaal te differentiëren en in kaart brengen wat dit oplevert voor de middeninkomens.

In regionale gebieden lijkt het logisch om de liberalisatiegrens te verlagen, zodat corporaties meer ruimte krijgen om woningen aan middeninkomens te verhuren. In overdrukgebieden geldt het tegenovergestelde. In Amsterdam bijvoorbeeld geldt dat de markt het segment tussen de 710,68 en circa 900 euro onvoldoende oppakt. Het lijkt daarom logisch om in overdrukgebieden de liberalisatiegrens te verhogen, zodat corporaties ‘het gat’ tot aan de huurprijs waar de markt het oppakt, kunnen opvullen. Om nieuwe woningen te realiseren hoeven ze dan geen markttoets meer uit te voeren.

Denktank

In een select gezelschap van ongeveer 6 tot 8 professionals scherpen we het vraagstuk aan en concretiseren we oplossingsrichtingen. De resultaten worden gedeeld via het netwerk van Platform31. In totaal komt de denktank 2 keer bijeen.

Voor wie?

Partners van Platform31 kunnen deelnemen aan deze denktank. Genodigden zijn beleidsmedewerkers van corporaties, gemeenten, het ministerie en/of adviesbureaus, die betrokken zijn bij het huurbeleid of strategische voorraadbeleid van corporaties. Deelname aan de denktank is kosteloos, maar niet vrijblijvend.

Map for Utrecht
Dsc 3117 internal thumb small 1499268348

Denktank: geregionaliseerde DAEB-grenzen

Denkt u graag mee over de optimalisatie van de wet- en regelgeving op de woningmarkt? Meld u dan aan voor de Denktank geregionaliseerde DAEB-grenzen. Lees meer

U kunt zich aanmelden voor de denktank door een e-mail te sturen naar Vera Beuzenberg: vera.beuzenberg@platform31.nl