De nieuwe Wet natuurbescherming en het bestemmingsplan

Wijzigingen in natuurwetgeving van belang voor bestemmingsplanmakers

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van de nieuwe Wet natuurbescherming (Wbn). De nieuwe wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De Wbn geldt sinds 1 januari 2017 en brengt de natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet samen.

Deze wijzigingen in natuurwetgeving hebben gevolgen voor onder meer de praktijk van bestemmingsplannen. Tijdens de studiemiddag zetten we onze tanden in diverse vragen: tot welke veranderingen in de wijze van gebieds- en soortenbescherming leidt de Wbn? En wat betekent dit voor de noodzakelijke onderzoeken en ontheffingen voor de bestemmingsplanpraktijk? Dit is met name van belang bij de voorbereiding van nieuwe ontwikkelingen. Ook de ontwikkelingen rond de programmatische aanpak stikstof (PAS) in relatie tot de planpraktijk krijgen hierbij aandacht. En: wordt het eenvoudig beter?

Om een tijdige integrale benadering van bos en bomen bij ruimtelijke ontwikkeling te garanderen, is de regeling van de Boswet opgenomen in de Wet natuurbescherming. In het supplement gaan we bovendien in op de vraag of gemeentelijke en provinciale kapregels in plannen en verordeningen (die straks over moeten naar het omgevingsplan) in overeenstemming zijn met deze nieuwe wet.

Natuurwetgeving nu en onder de Omgevingswet

Tijdens de eerste studiemiddag op 30 mei 2017 bespreken we de veranderingen voor gemeenten en provincies. De nieuwe Omgevingswet krijgt hierbij uiteraard ook alle aandacht. Met de Aanvullingswet Natuur zal de Wet natuurbescherming daarin worden geïntegreerd. Op basis van de consultatieversie hiervan blikken we vooruit op de toekomst.

Verdieping met voorbeelden

Tijdens de studiemiddag bieden we u een overzicht van de wijzigingen en leggen we op heldere wijze uit wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk. Om hier grip op te krijgen staan we stil bij het hoe en waarom. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden gaan we in op de wijzigingen en hoe we bij nieuwe ontwikkelingen rekening moeten houden met de Wet natuurbescherming. De studiemiddag is toegespitst op omgevingsjuristen die betrokken zijn bij het opstellen en beoordelen van bestemmingsplannen, inpassingsplannen, en het nieuwe omgevingsplan dan wel ruimtelijke onderbouwingen. Uiteraard krijgen de bezoekers van de studiemiddag ook het supplement, waarin het onderwerp overzichtelijk en gedegen aan bod komt.

Op Dezelfde Leest

Deze studiemiddag is onderdeel van de leergang Op Dezelfde Leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Per jaar verschijnen twee naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Kijk voor meer informatie op platform31.nl/odl.

Map for Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht
Logo_odl_internal_thumb_small-1424791016

De nieuwe Wet natuurbescherming en het bestemmingsplan

Wijzigingen in natuurwetgeving van belang voor bestemmingsplanmakers

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van de nieuwe Wet natuurbescherming. De wijzigingen in natuurwetgeving hebben gevolgen voor onder meer de praktijk van bestemmingsplannen. Lees meer

Aanmelden via de website is helaas niet meer mogelijk. Wilt u toch deelnemen aan de bijeenkomst? Neem dan contact op met Maarten Hoorn via maarten.hoorn@platform31.nl.