Werkseminar: de markttoets in de praktijk

De vraag naar middeldure huurwoningen is groot. Zeker sinds de invoering van de nieuwe Woningwet, vervullen gemeenten een sleutelrol bij het realiseren van huurwoningen in het middensegment. Een markttoets maakt het mogelijk voor gemeenten om marktpartijen uit te nodigen om dergelijke projecten uit te voeren. Daarnaast fungeert de markttoets voor de meeste corporaties als toegangspoort om te mogen investeren in middeldure huurwoningen.

Rondom de uitvoering van de markttoets bestaat veel onduidelijkheid. Daarom organiseert Platform31 in samenspraak met het ministerie van BZK en samen met het AKD advocaten, notarissen & belastingadviseurs een werkseminar. In het werkseminar brengen we de processtappen en vereisten voor een markttoets in beeld en inventariseren we eventuele knelpunten.

Programma werkseminar

Op dinsdag 10 oktober staat de volgende vraag centraal: hoe werkt de markttoets in de praktijk? Om deze vraag te kunnen beantwoorden gaan we in op een aantal basisvragen:

  • Wat is de bedoeling van de markttoets?
  • Wanneer en waarop is een markttoets van toepassing?
  • Hoe is de markttoets juridisch ingebed en welke juridische aspecten spelen een rol?
  • Welke procedurele stappen moeten worden doorlopen en hoe werkt dat in de praktijk?
  • Welke concrete praktijkervaring is inmiddels opgebouwd?

Voor wie?

De bijeenkomst is interessant voor:

  • Gemeenten die een markttoets willen uitvoeren.
  • Woningcorporaties die een markttoets willen laten uitvoeren.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u deelnemen aan het werkseminar? U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Fons Lustenhouwer. U bent dan verzekerd van een plaats en ontvangt in september een definitieve uitnodiging. Ook met vragen kunt u bij Fons Lustenhouwer terecht.

Fons Lustenhouwer

Fons Lustenhouwer

Senior projectleider

06 53 38 90 17

Map for Utrecht
Dsc_0810_internal_thumb_small-1499799158

Werkseminar: de markttoets in de praktijk

De vraag naar middeldure huurwoningen is groot. Rondom de uitvoering van de markttoets bestaat veel onduidelijkheid. In het werkseminar brengen we de processtappen en vereisten voor een markttoets in beeld en inventariseren we eventuele knelpunten. Lees meer

Wilt u deelnemen aan het werkseminar? U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Fons Lustenhouwer. U bent dan verzekerd van een plaats en ontvangt in september een definitieve uitnodiging. Ook met vragen kunt u bij Fons Lustenhouwer terecht.

Fons Lustenhouwer

Fons Lustenhouwer

Senior projectleider

06 53 38 90 17