Cursus Sociale wijkteams en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Voor wie? Dit is een cursus voor wijkteamleden. Wij adviseren om ook een aantal professionals uit het lokale gezondheidsnetwerk te laten deelnemen.

Kosten: in overleg met de coördinator cursusen van Pharos: 030 – 234 98 00 of cursus@pharos.nl

Trainers: Voorafgaand aan de cursus houden we een uitgebreide intake
met de gemeente en leden van het wijkteam. Dit garandeert een goede aansluiting van de cursus bij de lokale situatie. We maken gebruik van de beschikbare informatie en lokale kennis van alle deelnemers en de lokale sociale kaart. Afhankelijk van de lokale wensen kan de cursus meer of minder op bepaalde thema’s of werkwijzen ingaan. Op basis van de leerdoelen van uw gemeente of wijkteam selecteren we de beste trainers. Al onze trainers hebben jarenlange ervaring met cursusen binnen gemeenten en met (zorg)professionals.

Ervaringen van deelnemers: ‘’Relevant was de uitwisseling met elkaar en de inspirerende voorbeelden die werden gegeven."
Wijkteamlid/Vlechtwerker Weststellingwerf

De cursus biedt ons ook als beleidsmedewerkers een mooie aanzet om met het gebiedsteam in gesprek te gaan over hun werkwijze ten aanzien van gezondheid en gezondheidsachterstanden.’
Jacqueline Nijboer, beleidsmedewerker Gezondheid, Weststellingwerf

Inhoud

Na deze cursus hebben de deelnemers kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Zij hebben inzicht in de oorzaken ervan en hoe zij die vanuit hun eigen, maar ook gezamenlijke, rol kunnen beïnvloeden.

Wat komt er tijdens de cursus aan bod?

  • Wat de onderliggende factoren zijn die bijdragen aan een (minder) goede gezondheid.
  • Wat de invloed van de burger is op zijn/haar gezondheid.
  • Wie de (mogelijke) spelers in het preventieve gezondheidsveld zijn en welke mogelijkheden zij hebben voor het versterken van samenwerking en samenhang.
  • Hoe het wijkteam met elkaar en samen met verschillende spelers bijdraagt aan collectieve preventie in de wijk.
  • Hoe de professionals in hun contacten met cliënten het thema gezondheid kunnen meenemen. Met tips voor het versterken van eigen kracht en motiveren tot eigen regie.


Map for In onderling overleg vast te stellen
Sociale_wijkteams_internal_thumb_small-1424791270

Cursus Sociale wijkteams en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Dit is een cursus voor wijkteamleden. Wij adviseren om ook een aantal professionals uit het lokale gezondheidsnetwerk te laten deelnemen. Lees meer

Neem contact op met Lydia Sterrenberg.