Cursus Huurdersorganisatie van de toekomst

Achtergrond:

De maatschappij is veranderd, maar de meeste huurdersorganisaties zijn nog steeds op dezelfde manier georganiseerd als toen ze zijn opgericht. De commitment aan een huurdersorganisatie lijkt voor veel huurders tegenwoordig een brug te ver, waardoor huurdersorganisaties moeite hebben nieuwe leden te vinden. De kleiner wordende vertegenwoordiging bestaat in de meeste gevallen uit blanke mannen van 60 jaar en ouder (blank, man, grijs); niet representatief voor alle huurders en gezien hun leeftijd is snel nieuwe aanwas nodig om de huurdersorganisatie te laten voortbestaan.

Zowel huurders als corporaties hebben behoefte aan een toekomstbestendige huurdersorganisatie, zodat corporaties nu en in de toekomst een goede gesprekspartner hebben voor beleids- onderwerpen en de prestatieafspraken. Hoe ziet de huurdersorganisatie van de toekomst eruit? Wat vraagt het van huurdersorganisaties en corporaties om hier voldoende op toegerust te zijn en in de toekomst te blijven bestaan?

Voor wie?

Woningcorporaties en hun huurdervertegenwoordiging

Vanuit de huurdervertegenwoordiging zijn aanwezig:

  • Alle bestuursleden

Vanuit de woningcorporatie zijn aanwezig:

  • beleidsmedewerker participatie
  • beleidsmedewerkers betrokken bij prestatieafspraken
  • directeur wonen (?) > hij is hun gesprekspartner. Als hij aansluit laat hij zien hoe belangrijk het is dat ze toekomstbestendig worden.

(Leer)doelen:(na afloop kennen, weten, kunnen de deelnemers)

  • Inzicht in de motieven en meerwaarde van organisatieverandering
  • Een basis voor afspraken tussen de corporatie en huurdervertegenwoordiging over de manier waarop ze hun veranderproces vormgeven.
  • Voorbeelden van nieuwe structuur/werkwijze voor woningcorporaties
  • Mogelijke organogrammen huurdersorganisatie
  • Hoe je achterban betrekken?
  • Optioneel: Op bezoek bij een deelnemende huurderorganisatie, die onlangs de structuur en manier van samenwerken intern heeft aangepast. Platform31 kan helpen met contact leggen.

Samenwerkingspartners: n.v.t. eventueel nodigen we een huurdersorganisatie uit.


Map for In onderling overleg vast te stellen

Cursus Huurdersorganisatie van de toekomst

Zowel huurders als corporaties hebben behoefte aan een toekomstbestendige huurdersorganisatie, zodat corporaties nu en in de toekomst een goede gesprekspartner hebben voor beleids- onderwerpen en de prestatieafspraken. Lees meer

Neem contact op met een van de trainers.