Cursus de Magic Mix - doelgroepen mengen in wooncomplexen

De huurwoningmarkt zit in grote delen van Nederland zo vast als een huis. De wachtlijsten groeien, de doorstroming neemt af en kopen is moeilijker. Het beroep op sociale huurwoningen neemt alleen maar toe. Het huisvesten van vergunninghouders, arbeidsmigranten, uitstromers uit instellingen, studenten en andere spoedzoekers botst steeds vaker met de huisvesting van ‘gewone’ woningzoekenden.Tegelijkertijd staat er steeds meer vastgoed leeg.

In diverse gemeenten wordt daarom geëxperimenteerd met een nieuwe manier van samenwonen: de Magic Mix. Dit houdt in dat uiteenlopende doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag gemengd wonen vaak (niet altijd) in een tijdelijk gebouw, met vaak (niet altijd) tijdelijke contracten.

Wat zijn de ervaringen met deze projecten? En welke functie vervullen ze op de woningmarkt? Hoe maak je zo’n gemengd gebouw? Is de Magic Mix het ei van Columbus voor groepen die moeilijk hun plek vinden op de woningmarkt? Of is het een strohalm bij een gebrek aan voldoende betaalbare huurwoningen?

Voor wie
Gemeenten, corporaties, zorgpartijen en marktpartijen.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht in:

  • de behoefte aan en meerwaarde van tijdelijk wonen
  • de instrumenten om spoedzoekers regionaal in beeld te krijgen
  • de randvoorwaarden voor een succesvol ‘magic mix’-project
  • de hobbels die genomen dienen te worden richting flexwonen en de Magic Mix
  • de goede voorbeelden van de Magic Mix
  • de nieuwe huisvesters in het flexwonen

Programma
In twee middagen geven experts en ervaringsdeskundigen u inzicht in het flexsegment in Nederland en de do’s & don’ts van de Magic Mix. Bovendien heeft u de mogelijkheid om uw eigen casussen en knelpunten voor te leggen.


Map for Platform31, kon julianaplein 10, Den Haag
Voorkant_de_magic_mix_de_update_internal_thumb_small-1490777032

Cursus de Magic Mix - doelgroepen mengen in wooncomplexen

Cursus de Magic Mix - doelgroepen mengen in wooncomplexen Lees meer

Neem contact op met Jeroen van der Velden.