Collegereeks Licht op vergrijzing

#4 Utrecht, Regisseren zonder macht

Utrecht: regisseren zonder macht

De komende jaren neemt het aantal ouderen rap toe. Ouderen willen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, met behoud van kwaliteit van leven. Hoe kunnen professionals inspelen op deze veranderende samenleving? En wie regisseert dit? Op dinsdag 9 mei sluit de collegereeks Licht op vergrijzing af met een avond waarin dit thema centraal staat. U bent van harte welkom in het oudste stedelijke museum van Nederland: het Centraal Museum in Utrecht.

De collegereeks geeft vanuit verschillende perspectieven nieuwe inzichten over oud worden in de stad: Rotterdam beet het spits af rond het thema: Rotterdam, Slow City. Het college in Amsterdam ging dieper in op de inzet van technologie en informatievoorziening in het vraagstuk rond vergrijzing en in Den Haag lag de focus op superdiversiteit. Het laatste college in Utrecht maakt de cirkel rond. We gaan op zoek naar de beste oplossingen voor de vraagstukken van morgen. Hoe komen we tot een goed geregisseerd geheel, met zoveel verschillende partijen en zonder macht?

Programma

Vanuit de gemeente Utrecht opent Toke Tom de bijeenkomst. Zij is op dit moment nog IRM Maatschappelijke Ontwikkeling, maar vanaf juni 2017 vervult zij een nieuwe functie als: lid van de directieraad/thema directeur sociaal domein binnen de gemeente.

Sandra Schruijer is hoogleraar Organisatiepsychologie aan TIAS en hoogleraar Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is ze directeur van Professional Development International BV. Tijdens het college biedt Schruijer een psychologisch perspectief op conflict en samenwerking tussen organisaties. Bij het aangaan van samenwerkingsrelaties spelen diverse psychologische vraagstukken: hoe gaat u om met een diversiteit aan belangen, doelen, perspectieven en identiteiten? Waardoor ontstaat een conflict? Welke condities zijn van belang om tot een succesvolle samenwerking te kunnen komen? Hoe gaan samenwerkingspartners om met gevoelens van onzekerheid en ambiguïteit?

Hans Licht, organisatiefilosoof en partner bij Organisatieregie, reflecteert op de vraag wat regisseren zonder macht nu eigenlijk betekent. Regisseren zonder macht betekent dat je verantwoordelijkheid neemt terwijl je er niet over gaat. Bij gemeenten gaat het over maatschappelijke vraagstukken, waar gewenst wordt dat maatschappelijke partners verantwoordelijkheid nemen. U kunt ze echter niet dwingen en het geld om het in te kopen ontbreekt. Dat betekent dat u op een andere manier naar macht en organisatie kijkt en de regierol gericht op dienend leiderschap pakt.

Ingrid Bulsink, projectleider bij AxionContinu neemt u mee in de werkwijze van Samen in de Stad. Dit Utrechtse programma richt zich op vitale en actieve ouderen en werkt aan het vergroten van het eigen sociale netwerk passend bij de eigen behoefte. Bijzonder hierbij is dat Samen in de Stad georganiseerd wordt door een aantal stedelijke organisaties, buurtteams, wijkinitiatieven- en organisaties. Gezamenlijk dragen deze organisaties de gedeelde verantwoordelijkheid voor de inzet en ontwikkeling. Los van de ontwikkeling van het programma Samen in de Stad vergt deze onderlinge samenwerking aandacht. Tijdens deze presentatie gaat Bulsink in op het programma Samen in de Stad en de aandacht die noodzakelijk is voor de onderlinge samenwerking.

Onder leiding van gespreksleider Netty van Triest, senior projectleider bij Platform31, debatteren we vervolgens graag met u over de aanpak in uw stad.

Over de sprekers

Sandra Schruijer is hoogleraar Organisatiepsychologie aan TIAS en hoogleraar Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Schruijer doet onderzoek naar de sociale dynamiek van interorganisationele samenwerkingsrelaties. Ze is geïnteresseerd hoe organisaties omgaan met een diversiteit aan belangen, identiteiten en perspectieven, en hoe vertrouwen tussen organisaties kan worden opgebouwd. Daarnaast heeft ze een belangstelling voor de dynamiek van kleine groepen.

Hans Licht is organisatiefilosoof en partner bij Organisatieregie. In zijn werk zoekt hij naar nieuwe werkwijzen, bijvoorbeeld bij de aanpak van eenzaamheid in de gemeente Amsterdam. Hij schreef diverse boeken over project- en programmamanagement en regievoeren zonder macht.

Ingrid Bulsink is projectleider van ‘Samen in de stad’ bij AxionContinu in Utrecht. In het project bouwt Bulsink sociale netwerken voor ouderen.

Voor wie?

Bijeenkomst voor iedereen (ambtenaren, professionals, mantelzorgers, ouderen) uit de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht die zich betrokken voelt bij het Langer Thuis vraagstuk.

Map for Centraal Museum: Nicolaasdwarsstraat 14, Utrecht
Dsc_1890_internal_thumb_small-1491924977

Collegereeks Licht op vergrijzing

#4 Utrecht, Regisseren zonder macht

Nederland vergrijst. Hoe kunnen professionals hierop inspelen, met veel betrokken partijen en zonder macht? Het laatste college in de reeks avondcolleges over vergrijzing in Utrecht. Lees meer

Let op De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen (ambtenaren, professionals, mantelzorgers, ouderen) uit de Gemeente Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht die zich betrokken voelt bij het Langer Thuis vraagstuk.