Collegereeks Licht op Vergrijzing

#3 Den Haag, Vergrijzing in de superdiverse stad

Den Haag: superdiverse stad

Nederland krijgt de komende jaren te maken met een sterk groeiende groep ouderen. Rond 2030 bereikt de vergrijzing een hoogtepunt. De grote steden constateren een enorme diversiteit binnen deze groep ouderen.

Hoe kijken we naar diversiteit en hoe zorgen we ervoor dat mensen waardig oud kunnen worden in een superdiverse stad, nu en in de toekomst? Wat vraagt dat van de gemeente en stakeholders? Deze vragen komen uitgebreid aan de orde tijdens het college op 4 april. 

Programma

Rabin Baldewsingh, wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport opent de avond. Hij schetst de ontwikkelingen in Den Haag en laat zien hoe de stad de afgelopen jaren in beweging kwam om te anticiperen op de veranderende maatschappij. 

Baukje Prins, lector Burgerschap en Diversiteit aan De Haagse Hogeschool, stelt dat onze grote steden sinds kort ‘superdivers’ zijn. In hoeverre tart een toenemende diversiteit onze vanzelfsprekende ideeën over menselijke waardigheid en ouderdom? Baukje Prins presenteert de kansen en mogelijkheden van een benadering met meer sensitiviteit voor diversiteit.

Emete Solmaz is zorgondernemer in Den Haag en vertelt aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk hoe zij als een Turks georiënteerde zorgondernemer de behoefte had te veranderen. Niet alleen in de zin van diversiteit, maar ook van een zorgorganisatie naar een organisatie die sociaal maatschappelijk betrokken is. SuperZorg is hier een voorbeeld van. Welke mindset is nodig om dit te bewerkstelligen binnen en buiten de organisatie? 

Onder leiding van gespreksleider Soler Berk debatteren we vervolgens graag met u over de aanpak in uw stad.

Over de sprekers

Rabin Baldewsingh is wethouder SWWS (Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport) van de Gemeente Den Haag.

Emete Solmaz is zorgondernemer. Zij is bestuurder van Royaal Zorg & Clementia Zorgverleners en daarnaast specialist ouderengeneeskunde.

Baukje Prins promoveerde in 1997 op een proefschrift over het Nederlandse minderhedenvertoog en werkte daarna als docent Sociale en Politieke Filosofie aan verschillende universiteiten. Sinds 2009 is ze als lector Burgerschap en Diversiteit verbonden aan De Haagse Hogeschool. Prins is (mede)auteur van onder meer Voorbij de onschuld. Het debat over integratie in Nederland (2009, 3e herz druk), Superdivers! Alledaagse omgangsvormen in de grootstedelijke samenleving (2013) en Gemengde gevoelens. Molukse en Nederlandse klasgenoten in de jaren zestig (2014).

Soler Berk is adviseur en coördinator Sociaal- en maatschappelijke vraagstukken. Soler bemoeit zich vanuit grote betrokkenheid graag met sociaal maatschappelijke initiatieven.

Voor wie?

Bijeenkomst voor iedereen (ambtenaren, professionals, mantelzorgers, ouderen) uit de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht die zich betrokken voelt bij het Langer Thuis vraagstuk.

Map for Laaktheater: Ferrandweg 4T, 2523 XT, Den Haag
Grote_marktstraat_den_haag__vermelding_roel_wijnants___002__internal_thumb_small-1488459415

Collegereeks Licht op Vergrijzing

#3 Den Haag, Vergrijzing in de superdiverse stad

Naast de stijging van het aantal ouderen, neemt ook de diversiteit onder ouderen toe. Graag nodigen we u uit om met dit thema aan de slag te gaan tijdens het één na laatste college in de reeks avondcolleges over vergrijzing in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Lees meer

Let op De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen (ambtenaren, professionals, mantelzorgers, ouderen) uit de Gemeente Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht die zich betrokken voelt bij het Langer Thuis vraagstuk.

Er zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar.

Kosten:   Kosteloos, maar niet vrijblijvend


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.