Collegereeks Licht op Vergrijzing

#2 Amsterdam: Smart City en vergrijzing

Amsterdam: Smart City

De bevolking van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht groeit de komende jaren sterk. De steden krijgen te maken met een groeiende groep ouderen. Amsterdam telde in 2012 90.000 ouderen, in 2030 zullen dat er 130.000 zijn.

Ouderen willen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, met behoud van kwaliteit van leven.Technologie kan in dit vraagstuk wellicht een belangrijke faciliterende rol spelen. Maar hoe kunnen gemeenten en hun samenwerkingspartners hier nu al op inspelen?

Programma

Van robotisering en automatisering gaat een grote belofte uit als het gaat om de zorg voor ouderen. Rijzen de kosten voor technologie de pan uit? Draagt het bij aan het langer zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen? Leiden technologische mogelijkheden tot interactie met groepen die moeilijker bereikbaar zijn door lichamelijke of geestelijke beperkingen, cultuur of vraagverlegenheid? Of blijven het gadgets voor de geslaagde bovenlaag? Welke ontwikkelingen die we zien ontstaan, pikken we er als stad uit om te agenderen in de nabije toekomst?

Jacintha Scheerder, futuroloog en onderwijsontwikkelaar aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies aan de UvA, schetst tijdens het college een beeld van wat er in het verschiet ligt. Zij neemt u mee naar hoe de wereld er op het hoogtepunt van de vergrijzing voor ouderen uitziet en waar zij dan mee geconfronteerd worden.

Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool gaat in op de ontwikkelingen in de (informatie)technologie en maatschappelijke informatievoorziening in de ontstane participatiemaatschappij. Mensen zullen steeds meer en langer zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn, zorg en veiligheid. Bert Mulder bespreekt de implicaties en complicaties hierbij en geeft zijn visie op de rol die de lokale overheid hierbij kan spelen.

Rozemarijn de Feijter, Business Developer bij PostNL toont ons een scala aan nieuwe diensten voor een slimme samenleving. Ze neemt ons mee langs verrassende mogelijkheden om in een veranderende wereld met inzet van nieuwe technieken, de postbezorger en samenwerking, ouderen in de stad beter te bereiken en te ondersteunen.

Onder leiding van gespreksleider Netty van Triest (Platform31) debatteren we graag met u over de Langer Thuis aanpak in uw stad.

Over de sprekers

Jacintha Lucia Scheerder is futuroloog en ontwikkelaar bij het Education Lab van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Gefascineerd door de toekomst onderzoekt Jacintha wat er in het verschiet ligt. Ze gebruikt verschillende (wetenschappelijke) voorspellingsmethoden om het ondenkbare en het ‘onbekende’ dichterbij te brengen.

Bert Mulder werkte als informatieadviseur van de Tweede Kamer en is lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool. Het lectoraat houdt zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van kennis- en informatie-systemen die de kernactiviteiten van de zorgsector, het openbaar bestuur en de cultuursector ondersteunen.

Rozemarijn de Feijter deed een master in arbeids- en organisatiepsychologie en in International Business. Vanuit haar achtergrond in psychologie is zij geïnteresseerd in hoe mensen werken, denken, samenleven, leren en veranderen. Als operationeel manager deed zij dit door medewerkers nieuwe inzichten te geven en door echte verandering te stimuleren. In haar huidige functie onderzoekt zij als Strategic Business Development Manager in het innovatieve Smart City team hoe PostNL onze samenleving nieuwe, slimme diensten aan kan bieden. Dit doen zij door hun netwerk van auto’s, brievenbussen en bezorgers in te zetten voor nieuwe vormen van dienstverlening.

Voor wie?

Bijeenkomst voor iedereen (ambtenaren, professionals, mantelzorgers, ouderen) uit de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht die zich betrokken voelt bij het Langer Thuis vraagstuk.


Map for Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET, Amsterdam
Afbeelding_header_ouderen_tovertafel_-_fotograaf_jurjen_drenth_internal_thumb_small-1486631876

Collegereeks Licht op Vergrijzing

#2 Amsterdam: Smart City en vergrijzing

Platform31 organiseert samen met de vier grote steden een collegetour over de vergrijzing in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Lees meer

Let op De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen (ambtenaren, professionals, mantelzorgers, ouderen) uit de Gemeente Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht die zich betrokken voelt bij het Langer Thuis vraagstuk.

Er zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar.

Kosten:   Kosteloos, maar niet vrijblijvend


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.