Collegereeks Licht op Vergrijzing

#1 Rotterdam: Slow City

Rotterdam: Slow City

Rotterdam doet het goed in de internationale competities als jonge dynamische stad. Toch is in 2030 1 op de 10 Rotterdammers ouder dan 75 jaar. Dus wil Rotterdam niet alleen een hippe stad zijn, maar ook een ‘slow city’. Waar reuring is en waar mensen tegelijkertijd rustig kunnen oversteken, vragen twee keer kunnen stellen en er tijd is voor mantelzorg.

Rotterdam is geïntrigeerd door de vraag hoe zo’n ‘Slow City’ eruit ziet, fysiek en sociaal. Hoe blijft het toenemend aantal ouderen zich thuisvoelen in de stad, ook als zij beperkingen ervaren, lichamelijk achteruitgaan of kampen met dementie. Wat betekent dit voor het gebruik van de stad voor deze bewoners en hoe geven we dat met elkaar vorm?

Programma

Hoe moet de stad zich ontwikkelen om ook voor haar ouderen en bewoners met een beperking aantrekkelijk te blijven? Wat betekent dit voor woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, gemeenten, mantelzorgers en ouderen van morgen? Annemieke van der Kooij (programmaleider van het programma Langer Thuis in Rotterdam) licht toe waarom dit vraagstuk voor de gemeente Rotterdam hoog op de agenda staat.

Floris Alkemade laat in vogelvlucht zien hoe steden zich in de afgelopen eeuw hebben ontwikkeld. Voor welke opgaven staan zij nu, met de naderende piek van de vergrijzing en de sterke toename van het aantal kwetsbare ouderen die steeds langer in hun eigen omgeving blijven wonen?

Robbert Huijsman laat ons zien wie deze kwetsbare ouderen eigenlijk zijn en waar zij dagelijks tegenaan lopen, zowel fysiek, sociaal, mentaal en economisch.

Ruud Dirkse werpt zijn licht op de problematiek van dementie. Met vernieuwende best practices laat hij zien hoe sociale innovatie kan worden aangejaagd gaat hij in op de kansen van beweging bij kwetsbare ouderen.

Gespreksleider Netty van Triest (Platform31) nodigt u na afloop uit voor een debat hierover.

Over de sprekers

Floris Alkemade is Rijksbouwmeester, architect, stedenbouwer en directeur van FAA (Floris Alkemade Architect). Naast zijn adviserende rol voor het Rijk, geeft Alkemade lezingen en colleges aan universiteiten in Nederland, België en Frankrijk. Ook is hij sinds 2004 gastprofessor aan de Universiteit Gent en sinds oktober 2014 werkt hij als lector Architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Robbert Huijsman is bijzonder hoogleraar Management en Organisatie van Ouderenzorg aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. Ook is hij projectleider van het Actieplan casemanagement dementie. Huijsman is specialist op het gebied van ketenzorg, strategisch management, marketing en organisatieontwikkeling. “De permanente dialoog tussen cliënten, professionals, managers en bestuurders, dwars door de sectoren van wonen, welzijn, cure & care, is essentieel om passie en elan weer terug te brengen in de zorg- en arbeidsmarkt."

Ruud Dirkse is als directeur van zorginnovatiebureau DAZ betrokken bij vele vernieuwende projecten in de ouderenzorg. Het creëren van beweging en activiteit, zowel binnen als buiten en de invloed van de fysieke omgeving op het gedrag van mensen, zijn daarbij de rode draad. Ruud Dirkse schreef vier van de populairste boeken over dementie en lanceert in mei samen met Olga Commandeur een nieuw boek over actief oud worden.

Voor wie?

Bijeenkomst voor iedereen (ambtenaren, professionals, mantelzorgers, ouderen) uit de Gemeente Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht die zich betrokken voelt bij het Langer Thuis vraagstuk.


Map for Kino Rotterdam, Gouvernestraat 129-133, 3014 PM Rotterdam
Dscf3003_internal_thumb_small-1484642473

Collegereeks Licht op Vergrijzing

#1 Rotterdam: Slow City

Platform31 organiseert samen met de vier grote steden een collegetour over de vergrijzing in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Lees meer

Let op De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen (ambtenaren, professionals, mantelzorgers, ouderen) uit de Gemeente Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht die zich betrokken voelt bij het Langer Thuis vraagstuk.

Er zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar. De colleges zijn alleen toegankelijk voor genodigden.