City Deal Inclusieve Stad | Utrecht

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad en Platform31 in samenwerking met de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en tussentijdse opbrengsten van de City Deal-experimenten.

Wat leren de betrokken gemeenten en uitvoerende partners van City Deal Inclusieve Stad? Wat merken de inwoners uit de Inclusieve Wijken? Wat vragen de experimenten van de interne gemeentelijke organisaties? Over welke (lokale) vraagstukken breken de steden nog hun hoofden? Denkt u graag actief mee en bent u benieuwd naar de tussenstand van de City Deal? Meld u dan nu aan voor een van de bijeenkomsten!

City Deal Inclusieve Stad

In City Deal Inclusieve Stad werken wijkteamprofessionals van vijf steden samen aan innovatieve aanpakken in het sociaal domein. Hun vertrekpunt hierbij is de leefwereld van kwetsbare burgers met een meervoudige hulpvraag. En niet de systeemwereld, waarin allerlei regels, routines en gedrag een integrale maatwerkoplossing in de weg kunnen staan.

In 2016 analyseerden de steden van City Deal Inclusieve Stad honderd complexe casussen van hun wijkteams. Dit leidde tot de start van experimenten in 2017. Daarin gaan de aangesloten steden op zoek naar alternatieve oplossingen in daarvoor aangewezen Inclusieve Wijken.

Lees voor meer informatie de publicatie ‘Doen wat nodig is’ en houd op twitter @InclusieveStad in de gaten.

De bijeenkomst in Utrecht

Utrecht selecteerde de wijk Ondiep Pijlsweerd om de experimenten in het kader van de City Deal Inclusieve Stad uit te voeren. Onder de noemer Ondiep Ontregelt werkt het buurtteam samen met de gemeente, de woningcorporaties Mitros en Portaal, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het UWV en andere instanties. Samen realiseren zij maatwerkoplossingen die een doorbraak tot stand brengen in huishoudens met complexe problematiek.

Buurtteams en uitvoerenden van de betrokken instanties krijgen vrijheid om eigen beslissingen te nemen om maatwerkoplossingen te kunnen bieden, ook als dit betekent dat er een uitzondering op de regel gemaakt moet worden. Het buurtteam maakt gebruik van de deals die met instanties gesloten worden om afspraken te maken met inwoners over hun inzet, bijvoorbeeld in de vorm van een activerende tegenprestatie.

Tijdens de bijeenkomst vertellen de directeur Maatschappelijke Ontwikkeling en de projectleider van de City Deal over de Utrechtse invulling van ‘doen wat nodig is’. Het Buurtteam Ondiep Pijlsweerd is aanwezig om de ervaringen met de City Deal-experimenten met u te delen.

Deelsessies

Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld tijdens twee rondes met inspirerende praktijkgerichte deelsessies. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Anders omgaan met schulden
  Het buurtteam geeft tijdens deze deelsessie informatie over het experiment met het Centraal Justitieel Incassobureau. De betrokken partijen experimenteren met een alternatieve aanpak van bewindvoering. Ze vragen een proactieve benadering van mensen met langdurige schulden bij zowel de woningcorporaties als de zorgverzekeraar.
 • Professionalisering van sociale wijkteams
  Het Instituut voor Publieke Waarden biedt wijkteammedewerkers uit de City Deal-wijken een professionaliseringsprogramma aan. Tijdens deze deelsessie leert u meer over dit programma. Daarnaast presenteren we een game die het kostenbewustzijn van sociale wijkteams ondersteunt.
 • Huishoudboekje
  Het wijkteam en de gemeente Utrecht delen een vernieuwende aanpak, waarbij blockchain technology wordt ingezet om huishoudens, die moeite hebben om het overzicht over hun financiële situatie te houden, te ontlasten.
 • Leren en transformeren op basis van casuïstiek
  In deze deelsessie kunt u zich buigen over het thema leren en transformeren op basis van casuïstiek. De gemeente Utrecht laat zien hoe haar afdeling Werk en Inkomen op basis van ervaringen met casuïstiek een traject heeft ingezet naar meer maatwerk en naar intensieve samenwerking met de buurtteams. Het IPW deelt in deze sessie zijn visie op praktijkgericht leren en hun ervaringen op dit terrein.

NB. U ontvangt enkele weken voor de bijeenkomst een mail om u aan te melden voor de deelsessies.

Map for Cursus- en vergadercentrum Domstad
Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Utrecht

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 26 juni staan de experimenten in Utrecht centraal. Lees meer

13:00-13:30 Inloop

Met koffie en thee

13:30-13:45 Welkom

Toke Tom (Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling) heet u welkom en geeft toelichting op het Utrechts model van buurtteams.

13:45-14:05 Toelichting City Deal Inclusieve Stad | Utrecht

Antoniek Vermeulen (projectleider Inclusieve Stad Gemeente Utrecht) geeft toelichting op de City Deal Inclusieve Stad en de Utrechtse invulling daarvan.

14:05-14:20 Ervaringen

Een sociaal werker van het Buurtteam Ondiep Pijlsweerd deelt de ervaringen met Ondiep Ontregelt.

14:20-14:30 In beeld

In een filmpje komen twee cliënten van buurtteam Ondiep aan het woord.

14:30-14:45 Vragen?

Ruimte voor vragen en opmerkingen.

14:45-15:00 Korte pauze

Opsplitsen in groepen.

15:00-15:40 Oefenen met casuïstiek

In kleine groepen oefenen met casuïstiek.

15:40-15:45 Groepen wisselen
15:45-16:45 Deelsessies
 • Anders omgaan met schulden
 • Professionalisering van sociaal werkers en verhogen van hun kostenbewustzijn
 • Het huishoudboekje: ontzorgen van huishoudens op financieel gebied door blockchain technology
 • Leren en transformeren op basis van casuïstiek
16:45-17:00 Plenaire afsluiting
17:00 Borrel

Bij meer dan 50 aanmeldingen behoudt Platform31 zich het recht voor voorrang te verlenen aan:

 • deelnemers vanuit het G32-Stedennetwerk
 • deelnemers vanuit de City Deal Inclusieve Stad-partners en hun stakeholders