Circulaire Gebiedsontwikkeling

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, die voelbaar zijn voor gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Op 7 februari brengen Platform31 en het College van Rijksadviseurs u volledig op de hoogte van de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak. Samen met de City Deal Circulaire Stad nodigen we u van harte uit om deel te nemen.

Circulaire economie biedt kansen om op innovatieve wijze te denken bij gebiedsontwikkeling, herstructurering van bestaande wijken en het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte. Op 7 februari geven toonaangevende sprekers vanuit verschillende perspectieven hun visie op dit thema. Dagvoorzitter Ruben Maes biedt u de kans om al uw prangende vragen te stellen en in gesprek te gaan met vakgenoten.

Circulaire oplossingen

In het traject ‘Circulair aanbesteden bij gebiedsontwikkeling’ onderzocht Platform31, in samenwerking met Metabolic, SGS Search en AT Lawyers, de vraagkant van de circulaire economie. Hoe kunnen de principes van circulaire economie de opdrachtgever voorzien in strategie en aanpak om zijn doelen op een duurzame manier te bereiken? Een benadering vanuit het gebiedsniveau maakt het mogelijk om een balans te vinden in circulaire oplossingen voor gebouwen en gebied. Tijdens een serie van vijf masterclasses experimenteerden de deelnemers aan de hand van de casus Lincolnpak in Haarlemmermeer met het opstellen van een circulaire uitvraag. De uitkomsten hiervan delen we graag met u op 7 februari.

Het College van Rijksadviseurs voerde ontwerpend onderzoek uit naar circulaire ontwikkeling in Wielwijk in Dordrecht en De Maten in Apeldoorn. De stedenbouwkundig bureaus Must en Urbanos delen de resultaten van dit onderzoek samen met consultant Over Morgen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt delen hun kennis en zullen de resultaten verder concretiseren.

Voor wie?

Wilt u meer weten over circulaire gebiedsontwikkeling? Meld u aan voor de bijeenkomst en we brengen u in een ochtend op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, kansen en knelpunten. De bijeenkomst is interessant voor gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Als u nog niet bekend bent met het onderwerp is de bijeenkomst een mooie introductie. Heeft u ervaring met het thema? Dan nodigen we u uit om scherpe vragen te stellen.

Map for Rotterdam
Hh 66316177 internal thumb small 1512643900

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Op 7 februari brengen Platform31 en het College van Rijksadviseurs u volledig op de hoogte van de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak. Lees meer

Indien u problemen ondervindt bij het registreren voor deze bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar communicatie@platform31.nl.

Kosten:   Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.